People
Scientists
CAS Members
Fellowships & Professorships
Scientists
 
Location: Home > People > CAS Members
CAS Members

CAS Members who have worked in CASIA 

 

 

  

  

Prof. DAI Ruwei 

Prof. TAN Tieniu

  

  

  

  

  

  

CAS Members who have studied and worked in CASIA 

                   

 

       

 

Prof. HU Qiheng

Prof. JIANG Xinsong 

  Prof. LU Yuajiu

 Prof. QIAN Weichang 

Served as President in 1989-1993 

Worked in 1956-1965 

  Worked in 1965-1968 

Director of Preparatory Committee of CASIA

  

  

  

  

 

 

 

 

Prof. TU Shancheng

Prof. WU Hongxin 

 Prof. YANG Jiachi 

Prof. Gong Huixing 

Worked in 1956-1968 

Worked in 1965-1968

 Worked in 1956-1968

Studied in 1963-1967 

  

  

  

  

 

  

  

  

Prof. MENG Zhizhong 

  

  

  

Worked in 1956-1968